Integritetspolicy

Inledning

Staffendo värnar om din personliga/företags integritet. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan använda dessa.

Den ansvariga för personuppgifter enligt denna policy är Staffendo AB Svetsarvägen 15, Solna

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Lämna en uppdragsförfrågan

 

Ändamål

Ta emot och publicera användarens uppdragsförfrågan för att användaren ska kunna hitta en relevant tjänsteleverantör

Behandlingar som utförs

 • Ta emot användarens förfrågan via Staffendos webbformulär
 • Ta emot eller komplettera användarens förfrågan via telefon
 • Publicera förfrågan samt kontaktuppgifter för anslutna och kontrollerade leverantörer

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Org.nr
 • Företagsnamn
 • Län och kommun, eller postnummerområde
 • Beskrivning av uppdraget
 • Bilder
 • IP-adress
 • Källa

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Användaren uppger själv sina personuppgifter i samband med lämnande av uppdragsförfrågan, utom IP-adress och källa som kan hämtas från webbläsaren / webbservern.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Anslutna och kontrollerade tjänsteleverantörer kan välja att hämta kontaktuppgifterna efter att ha läst en anonymiserad version av förfrågan. Vi har avtal med dessa leverantörer som bland annat innebär att de inte får sälja vidare informationen till tredje part.

Laglig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingått med användaren för att leverera vår Tjänst.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra vår Tjänst. Om du motsätter dig behandlingen kommer du inte att kunna använda Tjänsten.

Lagringsperiod:

Vi behåller dina personuppgifter för detta ändamål så länge du/ni är aktiva hos oss. om du väljer att vi tar bort uppgifterna så kontaktar ni oss på support@staffendo.se och så tar vi bort dina uppgifter så fort vi läst mailet. om du inte är aktiv inom Staffendo AB plattform så raderas dina uppgifter inom 36 månader

Omdömen

Ändamål

Ta emot en konsuments omdöme om en leverantör eller en leverantörs svar på ett omdöme för att öka kvaliteten och tryggheten i Tjänsten.

Behandlingar som utförs

 • Ta emot omdöme eller ett svar på ett omdöme via webbformulär
 • Ta emot  ett omdöme eller ett svar på ett omdöme via telefon

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Innehåll i förfrågan som omdömet avser
 • Innehåll i omdömet eller svaret
 • IP-adress

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Användaren uppger själv sina personuppgifter i samband med lämnande av omdömet eller svaret. IP-adress samlas in automatiskt.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

För detta ändamål delas inga personuppgifter med tredje parter. Mottagaren av omdömet eller svaret har sedan tidigare avsändarens kontaktuppgifter.

Laglig grund:

Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Användande av tjänsten “omdöme” är frivillig. Det data som samlas in krävs för att vi ska kunna utföra vår Tjänst. Om du motsätter dig behandlingen kommer du inte att kunna använda Tjänsten.

Lagringsperiod:

Vi behåller dina personuppgifter för detta ändamål så länge du/ni är aktiva hos oss. om du väljer att vi tar bort uppgifterna så kontaktar ni oss på support@staffendo.se och så tar vi bort dina uppgifter så fort vi läst mailet. om du inte är aktiv inom Staffendo AB plattform så raderas dina uppgifter inom 36 månader

Kommunikation mellan konsumenter och leverantörer

Ändamål

Möjliggöra kommunikation om ett uppdrag mellan konsument och leverantör i Tjänsten. 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Användaren uppger själv sina personuppgifter.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Staffendo AB samt leverantörer som fått förfrågningar

Laglig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingått med användaren för att leverera vår Tjänst.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra vår Tjänst. Om du motsätter dig behandlingen kommer du inte att kunna använda Tjänsten.

Lagringsperiod:

Vi behåller dina personuppgifter för detta ändamål så länge du/ni är aktiva hos oss. om du väljer att vi tar bort uppgifterna så kontaktar ni oss på sales@staffendo.se och så tar vi bort dina uppgifter så fort vi läst mailet. om du inte är aktiv inom Staffendo AB plattform så raderas dina uppgifter inom 36 månader


Kundsupport

Ändamål

Hantera inkommande kundtjänstärenden samt kontakta användare när vi behöver information eller åtgärd från dem , abonnemang eller uppdragsförfrågan.

Behandlingar som utförs

 • Skicka eller ta emot e-postmeddelanden eller sms från användaren
 • Ringa eller ta emot samtal från användaren
 • Ta emot meddelanden från användaren via webbformulär
 • Undersöka användarens historik för att lösa problem och svara på frågor

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Innehåll i förfrågan
 • Meddelanden

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna inhämtas i första hand direkt från användaren men kan även inhämtas indirekt från dennes aktivitet i tjänsten om ärendet kräver det.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

De leverantörer vi använder för e-post-, sms- och telefonihantering kan få tillgång till personuppgifter, men saknar avtalsmässig rätt att använda dessa data i något syfte mer än att fullgöra leverans av meddelanden.

Laglig grund:

Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra delar av vår Tjänst. Du har rätt att motsätta dig behandlingen men om du gör det kommer du inte att kunna dra full nytta av Tjänsten.

Lagringsperiod:

Vi behåller uppgifterna i upp till 36 månader efter din interaktion med Kundservice. support@staffendo.se

Marknadsföring och utvärdering av marknadsföringskampanjer

Ändamål

För att marknadsföra vår Tjänst och utvärdera effekten av dessa marknadsföringsaktiviteter.

Behandlingar som utförs

 • Bygga målgrupper och segment med hjälp av aggregerad användarinformation.
 • Rikta annonser till segmenterade målgrupper.
 • Utvärdera kvalitet och resultat av marknadsföringsaktiviteter.

Kategorier av personuppgifter

 • E-postadresser
 • Enhetsdata
 • Besökskälla
 • Onlineidentifikatorer

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

E-post uppges av användaren, enhetsdata och besökskälla hämtas automatiskt från användarens enhet och onlineidentifikatorer hämtas från de marknadsförings- och analystjänster som används.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

För detta ändamål kan leverantörer av marknadsförings- och analystjänster få tillgång till dina uppgifter.

Laglig grund:

Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Om du inte vill att vi behandlar dina uppgifter för detta ändamål kan du kontakta oss på de uppgifter som anges i denna integritetspolicy.

Lagringsperiod:

 

Ändamål

Möjliggöra kommunikation om ett uppdrag mellan konsument och leverantör i Tjänsten. 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Användaren uppger själv sina personuppgifter.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Staffendo AB samt leverantörer som fått förfrågningar

Laglig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingått med användaren för att leverera vår Tjänst.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra vår Tjänst. Om du motsätter dig behandlingen kommer du inte att kunna använda Tjänsten.

Lagringsperiod:

Vi behåller dina personuppgifter för detta ändamål så länge du/ni är aktiva hos oss. om du väljer att vi tar bort uppgifterna så kontaktar ni oss på sales@staffendo.se och så tar vi bort dina uppgifter så fort vi läst mailet. om du inte är aktiv inom Staffendo AB plattform så raderas dina uppgifter inom 36 månader


Kundsupport

Ändamål

Hantera inkommande kundtjänstärenden samt kontakta användare när vi behöver information eller åtgärd från dem , abonnemang eller uppdragsförfrågan.

Behandlingar som utförs

 • Skicka eller ta emot e-postmeddelanden eller sms från användaren
 • Ringa eller ta emot samtal från användaren
 • Ta emot meddelanden från användaren via webbformulär
 • Undersöka användarens historik för att lösa problem och svara på frågor

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Innehåll i förfrågan
 • Meddelanden

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna inhämtas i första hand direkt från användaren men kan även inhämtas indirekt från dennes aktivitet i tjänsten om ärendet kräver det.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

De leverantörer vi använder för e-post-, sms- och telefonihantering kan få tillgång till personuppgifter, men saknar avtalsmässig rätt att använda dessa data i något syfte mer än att fullgöra leverans av meddelanden.

Laglig grund:

Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra delar av vår Tjänst. Du har rätt att motsätta dig behandlingen men om du gör det kommer du inte att kunna dra full nytta av Tjänsten.

Lagringsperiod:

Vi behåller uppgifterna i upp till 36 månader efter din interaktion med Kundservice. support@staffendo.se

Ändamål

Möjliggöra kommunikation om ett uppdrag mellan konsument och leverantör i Tjänsten. 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Användaren uppger själv sina personuppgifter.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Staffendo AB samt leverantörer som fått förfrågningar

Laglig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingått med användaren för att leverera vår Tjänst.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra vår Tjänst. Om du motsätter dig behandlingen kommer du inte att kunna använda Tjänsten.

Lagringsperiod:

Vi behåller dina personuppgifter för detta ändamål så länge du/ni är aktiva hos oss. om du väljer att vi tar bort uppgifterna så kontaktar ni oss på support@staffendo.se och så tar vi bort dina uppgifter så fort vi läst mailet. om du inte är aktiv inom Staffendo AB plattform så raderas dina uppgifter inom 36 månader


Kundsupport

Ändamål

Hantera inkommande kundtjänstärenden samt kontakta användare när vi behöver information eller åtgärd från dem , abonnemang eller uppdragsförfrågan.

Behandlingar som utförs

 • Skicka eller ta emot e-postmeddelanden eller sms från användaren
 • Ringa eller ta emot samtal från användaren
 • Ta emot meddelanden från användaren via webbformulär
 • Undersöka användarens historik för att lösa problem och svara på frågor

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Innehåll i förfrågan
 • Meddelanden

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna inhämtas i första hand direkt från användaren men kan även inhämtas indirekt från dennes aktivitet i tjänsten om ärendet kräver det.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

De leverantörer vi använder för e-post-, sms- och telefonihantering kan få tillgång till personuppgifter, men saknar avtalsmässig rätt att använda dessa data i något syfte mer än att fullgöra leverans av meddelanden.

Laglig grund:

Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra delar av vår Tjänst. Du har rätt att motsätta dig behandlingen men om du gör det kommer du inte att kunna dra full nytta av Tjänsten.

Lagringsperiod:

Vi behåller uppgifterna i upp till 36 månader efter din interaktion med Kundservice. support@staffendo.se

Produktutveckling

Ändamål

Utveckla och anpassa vår tjänst baserat på analys av användarnas besök och beteende med målet att skapa en bättre användarupplevelse.

Behandlingar som utförs

 • Insamling av trafikdata och trafikkällor för Staffendos webbplats
 • Insamling av data på hur användarna interagerar med och använder de olika delarna av Tjänsten
 • Analys av mönster och beteenden hos anonyma.

Kategorier av personuppgifter

 • Användaridentitet
 • Namn
 • E-postadress
 • uppgiven information
 • Enhetsdata
 • Besökskälla

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Namn och e-postadress uppges av användaren vid skapande av uppdragsförfrågan, enhetsdata och besökskälla hämtas automatiskt från användarens enhet.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

För detta ändamål kan leverantörer av analystjänster och produktutvecklingsteknik få tillgång till dina uppgifter.

Laglig grund:

Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Om du inte vill att vi behandlar dina uppgifter för detta ändamål kan du ändra inställningarna för cookies i din webbläsare.

Lagringsperiod:

Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål i upp till 36 månader efter din senaste aktivitet i Tjänsten.

Optimering av tjänsten

Ändamål

Att leverera en tekniskt stabil tjänst med oavbrutna och väl fungerande flöden för användaren.

Behandlingar som utförs

 • Användande av lokal lagring och cookies
 • Automatisk rapportering och bedömning av felmeddelanden och varningar
 • Temporär lagring av information om pågående aktiviteter och processer för att kunna göra Tjänsten snabbare för användaren.

Kategorier av personuppgifter

 • Användaridentifierare
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-nummer
 • Tillfälligt lagrad formulärdata som användaren håller på att lämna.
 • Enhetsdata och besökskälla

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Användaren uppger själv sina personuppgifter förutom IP-nummer, enhetsdata och besökskälla som samlas in automatiskt.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

För detta ändamål kan leverantörer av IT-drift och analystjänster få tillgång till dina personuppgifter.

Laglig grund:

Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Om du inte vill att vi behandlar dina uppgifter för detta ändamål kan du ändra inställningarna för cookies i din webbläsare. Av tekniska skäl går det inte att invända mot information som följer med felmeddelanden och rapporter i samband med exekveringsfel, så kallad “debug-data”.

Lagringsperiod:

Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål i upp till en månad efter din senaste aktivitet i Tjänsten, eller under den tid som är nödvändig för felavhjälpning vid felmeddelanden och varningar. Dock längst 36 månader.

Vilka rättigheter har du och hur utnyttjar du dessa?

Det är dina uppgifter och du har starka rättigheter; du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att få rättelse eller radering av uppgifterna vi har om dig i enlighet med lagen. Du kan även begära att behandlingen begränsas om du till exempel anser att behandlingen är olaglig. Du har även rätt att erhålla vissa uppgifter i ett digitalt format eller få uppgifterna överförda till ett annat företag om du önskar det, så kallad rätt till dataportabilitet. Dessa rättigheter kommer att förklaras mer detaljerat nedan, och vi kommer även att beskriva hur du ska gå tillväga för att nyttja någon av dina rättigheter. Om du inte vet om vi behandlar dina personuppgifter kan du be om bekräftelse på detta genom att kontakta oss.

Nedan finner du information om hur du kan nyttja dina rättigheter.

 • Din rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig (rätt till insyn). Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig. För att få tillgång till dessa kan du kontakta oss.
 • Din rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. kontakta oss direkt för att få rättade.
 • Din rätt att få uppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”). Du har som huvudregel rätt till att få dina personuppgifter raderade. För att be om radering ska du kontakta oss. Du kan även be om radering genom att kontakta oss enligt anvisningarna längre ner.
 • Din rätt till att invända mot och begränsa behandling. Under vissa omständigheter kan vi behandla personuppgifter där behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen, förutsatt att de registrerades rättigheter och friheter inte väger tyngre. I sådana fall har du, den registrerade, rätten att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig. Som huvudregel kommer vi att stoppa behandlingen av personuppgifterna, och detta gäller undantagslöst om syftet är direkt marknadsföring. Under vissa omständigheter har du också möjlighet att begära att behandlingen av dina personuppgifter stoppas eller begränsas. Om du nyttjar denna rätt får dina personuppgifter endast behandlas baserat på ditt samtycke eller för andra ändamål som framgår direkt från personuppgiftslagstiftningen.
 • Din rätt att kopiera dina uppgifter i ett digitalt format (rätt till dataportabilitet). Du har under vissa omständigheter rätt att få uppgifter som du har gett oss i ett digitalt format och även få uppgifter överförda till annan verksamhet om du så önskar och det är tekniskt möjligt och försvarbart. Denna rätt gäller endast information som behandlas med hjälp av automatiserade metoder samt baserat på ditt samtycke eller behandlas som en del av uppfyllandet av ett avtal med dig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter du har lämnat till oss, antingen direkt genom till exempel kontaktformulär eller genererade genom din användning av våra tjänster. Du kan begära dataportabilitet genom att kontakta oss enligt anvisningarna längre ner.

Vi vill påminna dig om att det finns några undantag från de rättigheter vi har beskrivit här. Dessa undantag följer av lagstiftningen, och kan till exempel innebära att tillgång inte ges till vissa uppgifter på grund av hänsyn till andras rättigheter och friheter, eller att vissa personuppgifter inte kan raderas eftersom lagstiftning eller andra överväganden uppställer krav på lagringstid.

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår Integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på vår hemsida i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Hur kontaktar du oss vid frågor om personuppgiftsskydd eller för att utöva dina rättigheter?

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på support@staffendo.se